Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Som dagtilbud er vi underlagt dagtilbudsloven § 7, hvori der står at:
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.”

§ 8 henviser til, hvordan der skal arbejdes med de pædagogiske læreplaner i daginstitutionsregi.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg